Sidan 63: Idyllen Hjo vid Vättern

Välkommen till Hjo, pärlan vid Vätterns västra kust! Staden är mest känd för sina otroligt fina trähus och var tidigare en känd kurort. 

Byggnaderna vid stadsparken dignar av snickarglädje och flera av dem är byggnadsminnesförklarade. 

Mellan stadsparkens trä"slott" och Vättern ligger sandstranden med sina små badhytter. Centralt i staden, strax intill tornvillan på bilden ovan, låg ytterligare en villa, nämligen "Bellevue". Namnet finns kvar, men är nu ett betydligt mpodernare hotell! Det har adressen Banvägen, vilket kan tyckas underligt för den "oinvigde". Men förklaringen finns på bilden nedan. Längs Banvägen löpte järnvägen, som slutade på kajen nedanför Bellevue! Ett gammalt ånglok och två godsfinkor står kvar på kajen till alla barns stora förtjusning!

Vid samma kaj som tåget står på ligger fartyget "Trafik" förtöjt. Byggt 1892 vid Bergsunds mek. verkstad i Stockholm, 31,62 m långt, 6,42 meter brett och 2,27 meter djupgående. Tar 150 passagerare och vårdas av en ideell förening, som trafikerar fartyget på Vättern. Tvåcylindrig ångmaskin, också byggd på Bergsunds mekaniska. 240 hästkrafter, max 11 knop!

Säger namnet Estrid Eriksson dej något? Hon grundade firma Svenskt Tenn och växte upp här i Hjo. Hennes pappa lät bygga denna fastighet och drev hotellrörelse. Estrid växte upp här och flyttade tillbaka hit på äldre dagar. Numera är huset ombyggt till lägenheter. 

Societetshuset! Tidigare Hjo Vattenkuranstalt. I huset fanns förutom badinrättning även salonger för musik och teater. Byggt 1878 med stora flyglar där baden fanns. Från början byggdes även stora, öppna och rymliga verandor mot stadsparken och sjön. Kurorten lades ned i början av 1930-talet och därmed revs både flyglar och verandor på 1940-talet. Endast en tredjedel av hela huset blev kvar och ser ut som idag. Under 00-talet har verandorna delvis renoverats och huset är idag ett kulturhistoriskt minnesmärke. 

Photo & copyright: Bosse Carsing, Sweden. 

Senaste kommentaren

20.07 | 14:18

Ett sant nöje att jobba med dig, Bosse.

28.06 | 12:48

Much nice work! Congratulations!

28.02 | 11:13

En levande legend inom fotografyrket och fotokonsten!

23.09 | 13:54

Otroligt fina bilder!